La present publicació analitza com s’aconsegueixen desenvolupar econòmicament i socialment les ciutats, i també com aquestes entren en decadència, i el paper que té el govern local. Un desenvolupament urbà marcat per la manera de governar, i molt especialment, per l’impacte que té el paper actiu o passiu de la ciutadania i dels principals actors en relació a la ciutat.

En ella, s’analitzen a fons les maneres de governar i s’arriba a la conclusió que el gerencialisme públic, que considera que l’administració ha d’imitar a l’empresa mercantil i situa el ciutadà en el paper passiu de client o usuari, ha de ser substituït . S’argumenta que avui només és possible afrontar els reptes econòmics, tecnològics i socials amb la cooperació público-privada, amb una ciutadania activa compromesa en el fer ciutat, i amb un necessari marc institucional que generi legitimitat i confiança.

Es descriuen en profunditat la governança democràtica i les bases polítiques i de gestió en què s’assenta aquesta manera emergent de governar, que consisteix en identificar les interdependències entre els diferents actors i sectors de la ciutadania davant els desafiaments, i en transformar aquestes interdependències en col·laboració i compromís per afrontar-los amb èxit.

El llibre dóna un nou punt de vista al tractament de temes clau en el govern del territori com: el paper d’allò públic i els seus actors, la relació públic-privat, la importància de la política i del lideratge representatiu, la participació ciutadana, la cohesió social i el desenvolupament sostenible, i també el paper de la funció pública i el funcionariat, les empreses i el tercer sector en el fer ciutat.

Planteja, a més a més, nous temes a tenir en compte, com són: la gestió del sistema de percepció i reacció de la ciutadania, la resiliència ciutadana, la gestió de xarxes locals i la gestió territorial multinivell, entre d’altres. El llibre finalitza amb un capítol dedicat a la manera de governar de la ciutat de Barcelona.

Autor: Josep M. Pascual Esteve.
Editorial: Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9004-112-3.
1a edició: València, 2011.
Pàgines: 335.