• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Transformació de l’Eix Pere IV

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornades Construïm Vincles

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Districte Saludable

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Millora de la participació social a Terrassa

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Local de Salut del Prat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Mapa d’actors de prevenció

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic de Montmeló

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Transformació de la plaça de les Glòries

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Districte Saludable

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic Sevilla 2020

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Millora de la participació social a Terrassa

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornades Construïm Vincles

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montmeló

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Transformació de l’Eix Pere IV

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local de Salut del Prat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Transformació de l’Eix Pere IV

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Millora de la participació social a Terrassa

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de Montmeló

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic Sevilla 2020

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Jornades Construïm Vincles

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Districte Saludable

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

II Pla Estratègic de Granollers

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Director de Carreteres de Menorca

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Transformació de l’Eix Pere IV

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Districte Saludable

Pla Estratègic de Montmeló

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Jornades Construïm Vincles

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Mapa d’actors de prevenció

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Transformació de la plaça de les Glòries

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Estratègies per abordar “l’Aquí no”