• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Local de Salut del Prat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic Sevilla 2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Jornades Construïm Vincles

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Districte Saludable

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic de Montmeló

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Transformació de l’Eix Pere IV

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Mapa d’actors de prevenció

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Montmeló

Jornades Construïm Vincles

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

II Pla Estratègic de Granollers

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local de Salut del Prat

Districte Saludable

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Estratègic de Montmeló

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Local de Salut del Prat

Transformació de la plaça de les Glòries

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Districte Saludable

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Director de Carreteres de Menorca

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Jornades Construïm Vincles

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Millora de la participació social a Terrassa

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic Sevilla 2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

II Pla Estratègic de Granollers

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

II Pla Estratègic de Granollers

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Districte Saludable

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Mapa d’actors de prevenció

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

Jornades Construïm Vincles

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Local de Salut del Prat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat