• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Transformació de l’Eix Pere IV

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Mapa d’actors de prevenció

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Director de Carreteres de Menorca

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Millora de la participació social a Terrassa

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Jornades Construïm Vincles

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Local de Salut del Prat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Transformació de la plaça de les Glòries

Districte Saludable

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Districte Saludable

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Estratègic de Montmeló

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Jornades Construïm Vincles

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

II Pla Estratègic de Granollers

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Mapa d’actors de prevenció

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Local de Salut del Prat

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic de Montmeló

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Jornades Construïm Vincles

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Local de Salut del Prat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

II Pla Estratègic de Granollers

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Districte Saludable

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Director de Carreteres de Menorca

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Mapa d’actors de prevenció

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Districte Saludable

II Pla Estratègic de Granollers

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Transformació de l’Eix Pere IV

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Local de Salut del Prat

Pla Director de Carreteres de Menorca

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Jornades Construïm Vincles

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Transformació de la plaça de les Glòries

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)