• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Districte Saludable

Jornades Construïm Vincles

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

II Pla Estratègic de Granollers

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic de Montmeló

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Transformació de l’Eix Pere IV

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local de Salut del Prat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Mapa d’actors de prevenció

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Director de Carreteres de Menorca

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Mapa d’actors de prevenció

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Millora de la participació social a Terrassa

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Jornades Construïm Vincles

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Local de Salut del Prat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Director de Carreteres de Menorca

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Transformació de la plaça de les Glòries

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Estratègic Sevilla 2020

Districte Saludable

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Millora de la participació social a Terrassa

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

II Pla Estratègic de Granollers

Transformació de l’Eix Pere IV

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Director de Carreteres de Menorca

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Estratègic Sevilla 2020

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Districte Saludable

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Mapa d’actors de prevenció

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Jornades Construïm Vincles

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Montmeló

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Districte Saludable

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Local de Salut del Prat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornades Construïm Vincles

Mapa d’actors de prevenció

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona