• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Local de Salut del Prat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

II Pla Estratègic de Granollers

Districte Saludable

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Jornades Construïm Vincles

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Transformació de l’Eix Pere IV

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Transformació de la plaça de les Glòries

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Director de Carreteres de Menorca

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Millora de la participació social a Terrassa

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Estratègic Sevilla 2020

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Mapa d’actors de prevenció

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

II Pla Estratègic de Granollers

Districte Saludable

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de l’Eix Pere IV

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Jornades Construïm Vincles

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic Sevilla 2020

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Estratègic de Montmeló

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Transformació de l’Eix Pere IV

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Local de Salut del Prat

Districte Saludable

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornades Construïm Vincles

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montmeló

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Mapa d’actors de prevenció

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Millora de la participació social a Terrassa

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Director de Carreteres de Menorca

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Transformació de la plaça de les Glòries

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Director de Carreteres de Menorca

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Mapa d’actors de prevenció

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

II Pla Estratègic de Granollers

Districte Saludable

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic Sevilla 2020

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Local de Salut del Prat

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Jornades Construïm Vincles

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics