• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Jornades Construïm Vincles

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Mapa d’actors de prevenció

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Millora de la participació social a Terrassa

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Transformació de l’Eix Pere IV

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Transformació de la plaça de les Glòries

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Districte Saludable

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

II Pla Estratègic de Granollers

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Local de Salut del Prat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Director de Carreteres de Menorca

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

II Pla Estratègic de Granollers

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Transformació de la plaça de les Glòries

Mapa d’actors de prevenció

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Director de Carreteres de Menorca

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Millora de la participació social a Terrassa

Jornades Construïm Vincles

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Estratègic Sevilla 2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Districte Saludable

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Transformació de l’Eix Pere IV

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Estratègic Sevilla 2020

Jornades Construïm Vincles

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Districte Saludable

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Local de Salut del Prat

Millora de la participació social a Terrassa

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de Montmeló

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

II Pla Estratègic de Granollers

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

II Pla Estratègic de Granollers

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Districte Saludable

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Mapa d’actors de prevenció

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Montmeló

Transformació de la plaça de les Glòries

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Estratègic Sevilla 2020

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Millora de la participació social a Terrassa

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Jornades Construïm Vincles

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya