• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic Sevilla 2020

Transformació de l’Eix Pere IV

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Districte Saludable

Mapa d’actors de prevenció

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Jornades Construïm Vincles

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Estratègic de Montmeló

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic Sevilla 2020

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Jornades Construïm Vincles

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Montmeló

Transformació de l’Eix Pere IV

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Mapa d’actors de prevenció

Transformació de la plaça de les Glòries

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Districte Saludable

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Local de Salut del Prat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Millora de la participació social a Terrassa

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Transformació de l’Eix Pere IV

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Montmeló

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Districte Saludable

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Transformació de la plaça de les Glòries

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Jornades Construïm Vincles

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Mapa d’actors de prevenció

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local de Salut del Prat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Director de Carreteres de Menorca

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Districte Saludable

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Jornades Construïm Vincles

II Pla Estratègic de Granollers

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic Sevilla 2020