• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Mapa d’actors de prevenció

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

II Pla Estratègic de Granollers

Millora de la participació social a Terrassa

Jornades Construïm Vincles

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Montmeló

Districte Saludable

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de l’Eix Pere IV

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Transformació de la plaça de les Glòries

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Millora de la participació social a Terrassa

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Local de Salut del Prat

Mapa d’actors de prevenció

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

II Pla Estratègic de Granollers

Transformació de la plaça de les Glòries

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Jornades Construïm Vincles

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Director de Carreteres de Menorca

Transformació de l’Eix Pere IV

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Districte Saludable

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Mapa d’actors de prevenció

Pla Director de Carreteres de Menorca

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Transformació de la plaça de les Glòries

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Millora de la participació social a Terrassa

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Districte Saludable

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

II Pla Estratègic de Granollers

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Local de Salut del Prat

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic de Montmeló

Jornades Construïm Vincles

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Districte Saludable

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic Sevilla 2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Millora de la participació social a Terrassa

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic de Montmeló

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Jornades Construïm Vincles

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Mapa d’actors de prevenció

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de la plaça de les Glòries

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut