• General
 • Estratègies col·laboratives
 • Participació
 • Administració relacional
 • General

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Taula de Salut Mental de Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Districte Saludable

Pla Local de Salut del Prat

Pla Director de Carreteres de Menorca

Transformació de l’Eix Pere IV

Mapa d’actors de prevenció

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Taula de Salut Mental de Barcelona

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Transformació de la plaça de les Glòries

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Pla Estratègic de Montmeló

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

Jornades Construïm Vincles

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic Sevilla 2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Millora de la participació social a Terrassa

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Cerca per tipus de projecte
 • General
 • Estratègies col·laboratives
 • Participació
 • Administració relacional
 • General

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Taula de Salut Mental de Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

II Pla Estratègic de Granollers

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Taula de Salut Mental de Barcelona

Districte Saludable

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Director de Carreteres de Menorca

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Estratègic de Montmeló

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Local de Salut del Prat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Transformació de la plaça de les Glòries

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Pla Estratègic Sevilla 2020

Jornades Construïm Vincles

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

 

Texto descripción proyecto

Ayuntamiento de

2010