• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Millora de la participació social a Terrassa

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

II Pla Estratègic de Granollers

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Transformació de l’Eix Pere IV

Jornades Construïm Vincles

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Montmeló

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Local de Salut del Prat

Districte Saludable

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Mapa d’actors de prevenció

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Estratègic Sevilla 2020

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Mapa d’actors de prevenció

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Jornades Construïm Vincles

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Transformació de l’Eix Pere IV

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Districte Saludable

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Director de Carreteres de Menorca

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Districte Saludable

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Estratègic de Montmeló

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Mapa d’actors de prevenció

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Jornades Construïm Vincles

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de la plaça de les Glòries

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Local de Salut del Prat

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Estratègic Sevilla 2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Millora de la participació social a Terrassa

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Mapa d’actors de prevenció

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Jornades Construïm Vincles

Pla Estratègic de Montmeló

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Districte Saludable

II Pla Estratègic de Granollers

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)