• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic de Montmeló

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Jornades Construïm Vincles

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Millora de la participació social a Terrassa

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Transformació de la plaça de les Glòries

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Mapa d’actors de prevenció

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Districte Saludable

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Director de Carreteres de Menorca

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Transformació de l’Eix Pere IV

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Jornades Construïm Vincles

Pla Estratègic de Montmeló

Districte Saludable

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

II Pla Estratègic de Granollers

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic Sevilla 2020

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Director de Carreteres de Menorca

Mapa d’actors de prevenció

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Local de Salut del Prat

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Mapa d’actors de prevenció

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Jornades Construïm Vincles

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic Sevilla 2020

Transformació de l’Eix Pere IV

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Transformació de la plaça de les Glòries

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Districte Saludable

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Montmeló

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Transformació de la plaça de les Glòries

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

II Pla Estratègic de Granollers

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic Sevilla 2020

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Local de Salut del Prat

Jornades Construïm Vincles

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Millora de la participació social a Terrassa

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Districte Saludable

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic