• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Local de Salut del Prat

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Transformació de l’Eix Pere IV

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Jornades Construïm Vincles

Pla Estratègic Sevilla 2020

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Districte Saludable

Millora de la participació social a Terrassa

Mapa d’actors de prevenció

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic Sevilla 2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Districte Saludable

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Transformació de l’Eix Pere IV

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Local de Salut del Prat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Jornades Construïm Vincles

Millora de la participació social a Terrassa

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Estratègic de Montmeló

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

II Pla Estratègic de Granollers

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Local de Salut del Prat

Districte Saludable

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Director de Carreteres de Menorca

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Jornades Construïm Vincles

Mapa d’actors de prevenció

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Local de Salut del Prat

Pla Director de Carreteres de Menorca

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Montmeló

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Jornades Construïm Vincles

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Transformació de la plaça de les Glòries

Districte Saludable

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic Sevilla 2020

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona