• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

II Pla Estratègic de Granollers

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Jornades Construïm Vincles

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Local de Salut del Prat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic Sevilla 2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Districte Saludable

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Estratègic de Montmeló

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Director de Carreteres de Menorca

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Transformació de l’Eix Pere IV

Mapa d’actors de prevenció

Millora de la participació social a Terrassa

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Local de Salut del Prat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

II Pla Estratègic de Granollers

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

Jornades Construïm Vincles

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Districte Saludable

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Transformació de la plaça de les Glòries

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Mapa d’actors de prevenció

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Estratègic de Montmeló

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Transformació de la plaça de les Glòries

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Districte Saludable

Jornades Construïm Vincles

Pla Director de Carreteres de Menorca

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Transformació de l’Eix Pere IV

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Estratègic de Montmeló

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Millora de la participació social a Terrassa

Mapa d’actors de prevenció

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Estratègic Sevilla 2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

II Pla Estratègic de Granollers

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Millora de la participació social a Terrassa

II Pla Estratègic de Granollers

Transformació de la plaça de les Glòries

Transformació de l’Eix Pere IV

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic Sevilla 2020

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornades Construïm Vincles

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Local de Salut del Prat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Mapa d’actors de prevenció

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Districte Saludable

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes