• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Transformació de l’Eix Pere IV

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Millora de la participació social a Terrassa

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Districte Saludable

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Local de Salut del Prat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic de Montmeló

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic Sevilla 2020

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

II Pla Estratègic de Granollers

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Jornades Construïm Vincles

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Mapa d’actors de prevenció

Districte Saludable

Transformació de l’Eix Pere IV

Transformació de la plaça de les Glòries

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Local de Salut del Prat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Jornades Construïm Vincles

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic Sevilla 2020

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Director de Carreteres de Menorca

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Montmeló

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Local de Salut del Prat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Districte Saludable

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Transformació de l’Eix Pere IV

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Director de Carreteres de Menorca

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

II Pla Estratègic de Granollers

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornades Construïm Vincles

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Local de Salut del Prat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic Sevilla 2020

Jornades Construïm Vincles

Mapa d’actors de prevenció

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

II Pla Estratègic de Granollers

Districte Saludable

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Estratègic de Montmeló

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet