• General
 • Estratègies col·laboratives
 • Participació
 • Administració relacional
 • General

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Taula de Salut Mental de Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Millora de la participació social a Terrassa

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Local de Salut del Prat

Districte Saludable

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornades Construïm Vincles

Taula de Salut Mental de Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Pla Estratègic de Montmeló

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Mapa d’actors de prevenció

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Cerca per tipus de projecte
 • General
 • Estratègies col·laboratives
 • Participació
 • Administració relacional
 • General

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Taula de Salut Mental de Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Transformació de la plaça de les Glòries

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic de Montmeló

II Pla Estratègic de Granollers

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Transformació de l’Eix Pere IV

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Taula de Salut Mental de Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Districte Saludable

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Millora de la participació social a Terrassa

Jornades Construïm Vincles

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Mapa d’actors de prevenció

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Local de Salut del Prat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

 

Texto descripción proyecto

Ayuntamiento de

2010