• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Estratègic de Montmeló

Millora de la participació social a Terrassa

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Local de Salut del Prat

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Districte Saludable

Transformació de l’Eix Pere IV

Transformació de la plaça de les Glòries

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Jornades Construïm Vincles

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Estratègic Sevilla 2020

Mapa d’actors de prevenció

II Pla Estratègic de Granollers

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Jornades Construïm Vincles

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Director de Carreteres de Menorca

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Transformació de la plaça de les Glòries

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic de Montmeló

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Districte Saludable

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Jornades Construïm Vincles

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

II Pla Estratègic de Granollers

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Districte Saludable

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Mapa d’actors de prevenció

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic de Montmeló

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Director de Carreteres de Menorca

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Districte Saludable

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Transformació de l’Eix Pere IV

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Mapa d’actors de prevenció

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

II Pla Estratègic de Granollers

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Jornades Construïm Vincles

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Local de Salut del Prat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya