• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local de Salut del Prat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Millora de la participació social a Terrassa

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Mapa d’actors de prevenció

II Pla Estratègic de Granollers

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Director de Carreteres de Menorca

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Districte Saludable

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic de Montmeló

Jornades Construïm Vincles

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Transformació de la plaça de les Glòries

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Districte Saludable

II Pla Estratègic de Granollers

Millora de la participació social a Terrassa

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Jornades Construïm Vincles

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Mapa d’actors de prevenció

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Director de Carreteres de Menorca

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Local de Salut del Prat

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Montmeló

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Districte Saludable

Jornades Construïm Vincles

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Local de Salut del Prat

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic de Montmeló

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

II Pla Estratègic de Granollers

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic Sevilla 2020

Transformació de la plaça de les Glòries

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Districte Saludable

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Estratègic Sevilla 2020

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Mapa d’actors de prevenció

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Jornades Construïm Vincles

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Director de Carreteres de Menorca

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Transformació de la plaça de les Glòries

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics