• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornades Construïm Vincles

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Local de Salut del Prat

Transformació de l’Eix Pere IV

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic Sevilla 2020

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montmeló

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Director de Carreteres de Menorca

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Transformació de la plaça de les Glòries

Districte Saludable

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Mapa d’actors de prevenció

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic Sevilla 2020

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Director de Carreteres de Menorca

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Jornades Construïm Vincles

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

II Pla Estratègic de Granollers

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Transformació de la plaça de les Glòries

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Districte Saludable

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Estratègic Sevilla 2020

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Districte Saludable

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Jornades Construïm Vincles

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Local de Salut del Prat

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Pla Director de Carreteres de Menorca

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Millora de la participació social a Terrassa

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Mapa d’actors de prevenció

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Transformació de l’Eix Pere IV

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Jornades Construïm Vincles

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

II Pla Estratègic de Granollers

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Local de Salut del Prat

Districte Saludable

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Director de Carreteres de Menorca

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Estratègic Sevilla 2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Montmeló

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Transformació de l’Eix Pere IV

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)