• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Jornades Construïm Vincles

Transformació de l’Eix Pere IV

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Mapa d’actors de prevenció

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic Sevilla 2020

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Director de Carreteres de Menorca

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Millora de la participació social a Terrassa

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

II Pla Estratègic de Granollers

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Districte Saludable

Pla Local de Salut del Prat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Transformació de la plaça de les Glòries

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Director de Carreteres de Menorca

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Local de Salut del Prat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Transformació de l’Eix Pere IV

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Mapa d’actors de prevenció

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Districte Saludable

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Millora de la participació social a Terrassa

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Jornades Construïm Vincles

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Districte Saludable

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Estratègic Sevilla 2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local de Salut del Prat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornades Construïm Vincles

Pla Director de Carreteres de Menorca

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Transformació de la plaça de les Glòries

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Mapa d’actors de prevenció

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Transformació de l’Eix Pere IV

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pla Director de Carreteres de Menorca

Transformació de l’Eix Pere IV

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local de Salut del Prat

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Mapa d’actors de prevenció

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Districte Saludable

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Estratègic Sevilla 2020

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Millora de la participació social a Terrassa

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

II Pla Estratègic de Granollers

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Jornades Construïm Vincles

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya