• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Transformació de la plaça de les Glòries

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Transformació de l’Eix Pere IV

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Estratègic Sevilla 2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornades Construïm Vincles

II Pla Estratègic de Granollers

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Districte Saludable

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Director de Carreteres de Menorca

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Mapa d’actors de prevenció

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Montmeló

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Mapa d’actors de prevenció

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Local de Salut del Prat

II Pla Estratègic de Granollers

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Districte Saludable

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Millora de la participació social a Terrassa

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Director de Carreteres de Menorca

Jornades Construïm Vincles

Pla Estratègic de Montmeló

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic de Montmeló

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Mapa d’actors de prevenció

Pla Director de Carreteres de Menorca

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Districte Saludable

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Local de Salut del Prat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Jornades Construïm Vincles

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

II Pla Estratègic de Granollers

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Districte Saludable

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Local de Salut del Prat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic Sevilla 2020

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Millora de la participació social a Terrassa

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic de Montmeló

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Jornades Construïm Vincles

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut