• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

II Pla Estratègic de Granollers

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Millora de la participació social a Terrassa

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Districte Saludable

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Director de Carreteres de Menorca

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Mapa d’actors de prevenció

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Jornades Construïm Vincles

Transformació de l’Eix Pere IV

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic Sevilla 2020

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Transformació de la plaça de les Glòries

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Transformació de l’Eix Pere IV

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Mapa d’actors de prevenció

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Estratègic de Montmeló

Transformació de la plaça de les Glòries

Jornades Construïm Vincles

Pla Local de Salut del Prat

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Districte Saludable

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic Sevilla 2020

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

II Pla Estratègic de Granollers

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Transformació de l’Eix Pere IV

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Estratègic de Montmeló

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Local de Salut del Prat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornades Construïm Vincles

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic Sevilla 2020

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Mapa d’actors de prevenció

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Districte Saludable

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Millora de la participació social a Terrassa

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Director de Carreteres de Menorca

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Transformació de l’Eix Pere IV

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornades Construïm Vincles

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Estratègic de Montmeló

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Mapa d’actors de prevenció

Transformació de la plaça de les Glòries

Millora de la participació social a Terrassa

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local de Salut del Prat

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Districte Saludable

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)