• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Districte Saludable

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Director de Carreteres de Menorca

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Jornades Construïm Vincles

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Estratègic Sevilla 2020

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Local de Salut del Prat

Mapa d’actors de prevenció

II Pla Estratègic de Granollers

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Montmeló

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Transformació de l’Eix Pere IV

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Mapa d’actors de prevenció

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Transformació de la plaça de les Glòries

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Jornades Construïm Vincles

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Local de Salut del Prat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Districte Saludable

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Director de Carreteres de Menorca

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic de Montmeló

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Local de Salut del Prat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Districte Saludable

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Director de Carreteres de Menorca

Jornades Construïm Vincles

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Transformació de l’Eix Pere IV

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Millora de la participació social a Terrassa

Mapa d’actors de prevenció

Pla Estratègic de Montmeló

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

II Pla Estratègic de Granollers

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Mapa d’actors de prevenció

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Transformació de l’Eix Pere IV

Districte Saludable

Pla Director de Carreteres de Menorca

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Transformació de la plaça de les Glòries

II Pla Estratègic de Granollers

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Jornades Construïm Vincles

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic de Montmeló

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Millora de la participació social a Terrassa

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla Estratègic Sevilla 2020

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local de Salut del Prat

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat