• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Millora de la participació social a Terrassa

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Transformació de l’Eix Pere IV

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Director de Carreteres de Menorca

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic de Montmeló

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla Local de Salut del Prat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

II Pla Estratègic de Granollers

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Jornades Construïm Vincles

Districte Saludable

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Mapa d’actors de prevenció

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Estratègic de Montmeló

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Millora de la participació social a Terrassa

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Local de Salut del Prat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de l’Eix Pere IV

Districte Saludable

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Jornades Construïm Vincles

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic Sevilla 2020

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic Sevilla 2020

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

Districte Saludable

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic de Montmeló

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Jornades Construïm Vincles

II Pla Estratègic de Granollers

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Millora de la participació social a Terrassa

Mapa d’actors de prevenció

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla Director de Carreteres de Menorca

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Local de Salut del Prat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla Local de Salut del Prat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Jornades Construïm Vincles

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Districte Saludable

Pla Estratègic de Montmeló

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Mapa d’actors de prevenció

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Director de Carreteres de Menorca