• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Local de Salut del Prat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

II Pla Estratègic de Granollers

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Districte Saludable

Pla Director de Carreteres de Menorca

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Transformació de l’Eix Pere IV

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic Sevilla 2020

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic de Montmeló

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Jornades Construïm Vincles

Mapa d’actors de prevenció

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Local de Salut del Prat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

II Pla Estratègic de Granollers

Pla Estratègic de Montmeló

Mapa d’actors de prevenció

Pla Director de Carreteres de Menorca

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Transformació de l’Eix Pere IV

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Districte Saludable

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Millora de la participació social a Terrassa

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Jornades Construïm Vincles

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Montmeló

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

II Pla Estratègic de Granollers

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Pla Estratègic Sevilla 2020

Millora de la participació social a Terrassa

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Mapa d’actors de prevenció

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Transformació de la plaça de les Glòries

Districte Saludable

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Director de Carreteres de Menorca

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Transformació de l’Eix Pere IV

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Jornades Construïm Vincles

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic de Montmeló

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Mapa d’actors de prevenció

II Pla Estratègic de Granollers

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla Director de Carreteres de Menorca

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Transformació de l’Eix Pere IV

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Local de Salut del Prat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Districte Saludable

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Jornades Construïm Vincles

Transformació de la plaça de les Glòries

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics