• Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Pla Local de Salut del Prat

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Millora de la participació social a Terrassa

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Estratègic de Montmeló

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

II Pla Estratègic de Granollers

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Districte Saludable

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Estratègic Sevilla 2020

Mapa d’actors de prevenció

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Transformació de l’Eix Pere IV

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Jornades Construïm Vincles

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Pla Director de Carreteres de Menorca

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic de Montmeló

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Districte Saludable

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Jornades Construïm Vincles

Transformació de la plaça de les Glòries

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

II Pla Estratègic de Granollers

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

Pla Director de Carreteres de Menorca

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla Local de Salut del Prat

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Estratègic Sevilla 2020

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Millora de la participació social a Terrassa

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Cerca per tipus de projecte
 • Tots
 • Estratègies col·laboratives
 • Gestió de xarxes
 • Participació
 • Gestió d'acords i de conflictes
 • Administració relacional
 • General

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Transformació de la plaça de les Glòries

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Millora de la participació social a Terrassa

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Transformació de l’Eix Pere IV

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Local de Salut del Prat

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Districte Saludable

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Montmeló

Pla Estratègic Sevilla 2020

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

II Pla Estratègic de Granollers

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Mapa d’actors de prevenció

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Jornades Construïm Vincles

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Transformació de l’Eix Pere IV

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Millora de la participació social a Terrassa

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Jornades Construïm Vincles

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Mapa d’actors de prevenció

II Pla Estratègic de Granollers

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Pla Local de Salut del Prat

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla Director de Carreteres de Menorca

Transformació de la plaça de les Glòries

Districte Saludable

Pla Estratègic Sevilla 2020

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Pla Estratègic de Montmeló

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015