• General
 • Estratègies col·laboratives
 • Participació
 • Administració relacional
 • General

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Taula de Salut Mental de Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

II Pla Estratègic de Granollers

Taula de Salut Mental de Barcelona

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Districte Saludable

Pla Estratègic Sevilla 2020

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Millora de la participació social a Terrassa

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Pla Local de Salut del Prat

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Mapa d’actors de prevenció

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Transformació de la plaça de les Glòries

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pla Director de Carreteres de Menorca

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornades Construïm Vincles

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Pla Estratègic de Montmeló

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Transformació de l’Eix Pere IV

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Cerca per tipus de projecte
 • General
 • Estratègies col·laboratives
 • Participació
 • Administració relacional
 • General

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Taula de Salut Mental de Barcelona

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Cerca per àmbit de projecte
 • Tots
 • Enfortiment institucional innovació democràtica
 • Equitat de gènere
 • Estratègies de grans ciutats
 • Estratègies de municipis
 • Inclusió i serveis socials
 • Projectes urbans i mobilitat
 • Salut i esports
 • Sectors econòmics i turisme
 • Seguretat i convivència

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

Transformació de la plaça de les Glòries

Model d’atenció grupal dels Serveis Socials Bàsics

Impulsem, un procés de reflexió i acció per definir l’estratègia de futur dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Pla Estratègic de Montmeló

Estratègia urbana de Santa Coloma de Gramenet

Model organitzatiu de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

Les conseqüències de la gentrificació a Barcelona

Pla Estratègic de l’Associació MedCities

Impulsem! Procés de reflexió i acció sobre els Centres de Serveis Socials

Pla per a la Inclusió Social 2012-2015

Àgora Ciutadana Famílies Cuidadores 2016

Districte Saludable

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Jornada “Cànnabis. Parlem de regulació?”

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

Taula de Salut Mental de Barcelona

Guia per a la planificació i gestió de les consultes ciutadanes

Pla Estratègic de Montcada i Reixac

Pla Estratègic Sevilla 2020

Plans de Mobilitat Urbana d’Esparreguera, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans

Transformació de l’Eix Pere IV

Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Avaluació col·laborativa dels Centres Oberts de Barcelona

Estratègies per abordar “l’Aquí no”

II Pla Estratègic de Granollers

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

Estratègia de desenvolupament de Tunis

Impuls y seguiment del Pla Estratègic de Desenvolupament de Sousse

Pla Director de Carreteres de Menorca

Pla Estratègic de Santander 2010-2020

Programa Barris i Comunitats de la Diputació de Barcelona

Pla Local de Salut del Prat

Suport a la innovació als serveis socials. L’aplicació del design thinking per dissenyar nous projectes i serveis

Jornades Construïm Vincles

Pla de Promoció de la Salut Mental del Prat de Llobregat

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social 2018-2022 del Prat de Llobregat

Pacte per la Cohesió Social a Tetuan (Marroc)

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

Pla local per a la cohesió i la inclusió social 2012-2015 del Prat de Llobregat

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

XII Jornada “Polítiques de Drogues: de l’acció global a la local”

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la infància i adolescència a Barcelona

La realitat i els suports de les dones cuidadores a Gràcia: Diagnosi propositiva

Pla de Xoc Salut Mental 2017-2021

Arranjament i millora del Front Marítim de Sant Martí

Pacte local per l’ocupació i activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístic

Mapa d’actors de prevenció

Millora de la participació social a Terrassa

 

Texto descripción proyecto

Ayuntamiento de

2010