Clients
Projectes realitzats
Anys d’experiència

Estratègies de Qualitat Urbana som un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament d’instruments i metodologies al servei de la governança, com ara la definició d’estratègies i planificacions col·laboratives, la gestió de projectes en xarxa, la dinamització de processos de participació ciutadana, la prevenció de conflictes públics i l’articulació de consensos i la promoció de la governança relacional.

PRINCIPIS DE LA NOSTRA FEINA

La gestió del territori i de les polítiques públiques és, cada vegada més, un procés de concertació i col·laboració entre organitzacions públiques i privades.

Estratègies de Qualitat Urbana col·labora amb els responsables públics per adaptar l’acció de govern a aquest nou escenari.

Identificant i construint àmbits i formes de col·laboració entre organitzacions públiques i privades per tal de crear valor afegit des de l’acció conjunta.

Dissenyant i elaborant eines de gestió a partir dels eixos on es fonamenta l’eficàcia i la legitimitat de l’administració en aquest entorn.

DISSENYANT PROCESSOS

Des de 1995, l’equip de professionals d’Estratègies de Qualitat Urbana treballem amb responsables polítics i gestors que comparteixen aquest convenciment: dissenyant processos per adaptar l’acció de govern a aquest nou escenari.

Aquesta experiència és la que oferim a les administracions per trobar respostes viables a les noves necessitats de la gestió pública i per millorar la qualitat i la competitivitat dels territoris des de la cooperació i la coproducció de polítiques públiques

LA FORÇA DE LA COL·LABORACIÓ

L’equip de professionals d’Estratègies de Qualitat Urbana tenim una llarga trajectòria i una experiència de més de vint anys en el disseny i la gestió de:

timeline_pre_loader

processos de planificació estratègica territorial i sectorial

estratègies de desenvolupament econòmic i social

processos de planificació col·laborativa

òrgans, xarxes i marcs o processos estables de participació i cooperació interinstitucional

processos de participació, consulta, facilitació i implicació ciutadana