Aquest llibre té un propòsit divulgatiu sobre la forma de governar que anomenem governança democràtica territorial. Per governança s’entén la política de gestió relacional o gestió de les interdependències per a la construcció col·lectiva del desenvolupament humà.

Els textos que componen la publicació donen compte d’una reflexió conceptual i política d’aquesta forma de desenvolupar les tasques del govern, al mateix temps que mostren una rica diversitat d’experiències pràctiques, realitzades, majoritàriament, en l’àmbit urbà llatinoamericà, espanyol i britànic. Per a això el llibre uneix autors i autores l’experiència dels quals, prové de diversos àmbits relacionats, directament o indirectament, amb l’acció de govern a nivell local i regional: directius, gestors, acadèmics i polítics.

La tesi que estructura el conjunt d’aquestes aportacions és que la governança com a procés de govern és una necessitat per governar amb èxit societats complexes, fomentar el compromís cívic amb la democràcia i construir ciutats i regions socialment cohesionades.

Els textos inclosos en el llibre són el producte de diferents abordatges temàtics a la qüestió de la governança, desenvolupats en les 6 Conferències Internacionals que el moviment AERYC va realitzar a Sevilla (2003), Jalisco (2004), València (2005), Bogotà (2006), Caguas (2007) i Barcelona (2008).

Promotors: Ajuntament de Barcelona i AERYC, Associació Amèrica-Europa de Regions i Ciutats.
Coordinadors: Josep M. Pascual Esteve i Xavier Godàs.
Editorial: Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9876-851-0.
1a edició: València, 2010.
Pàgines: 492.