Aquest llibre pretén promoure la planificació estratègica i apropar a la ciutadania, en general, i als governants locals, en particular, les bondats d’un instrument de direcció i gestió.

La planificació estratègica permet a les entitats locals fer cada vegada més efectiva la seva autonomia local i ser més eficaces i eficients en les seves polítiques públiques amb la finalitat última d’aconseguir el benestar del conjunt la ciutadania.

El manual ofereix un contrastat anàlisi dels diferents fonaments dels plans estratègics recollint un ampli ventall d’elements amb els quals desenvolupar, per exemple, mesures per fomentar la implicació política i la presa de decisions, articular l’agenda del Pla amb la ciutat i els seus actors o determinar els avenços dels propis plans.

És un manual dinàmic, de fàcil maneig, emmarcat en les finalitats, mètodes i tècniques que converteix el procés de la planificació estratègica en un dels principals instruments de la Governança Democràtica a l’Administració local.

Autors: Josep M. Pascual Esteve i Marta Tarragona Gorgorió.
Editorial: Junta d’Andalusia. Conselleria de Governació.
ISBN: 978-84-692-2869-2.
1a edició: Sevilla, 2010.
Pàgines: 347.