L’Issue Paper número 7 de l’Observatori Metròpolis es titula ‘Gentrificació i pauperització de les metròpolis’. La publicació, elaborada per l’expert en desenvolupament urbà, Josep María Pasqual, exposa els fenòmens de l’expulsió urbana i les societat globals.
L’informe proposa una sèrie de recomanacions per abordar la problemàtica de la gentrificació a les metròpolis: impulsar plans d’acció, fomentar la compra pública de propietats o establir un preu de lloguer social són algunes de les mesures que es suggereixen.

Promotors: Observatori Metropolis
Págines: 16