El Consell Comarcal del Baix Empordà ha iniciat un projecte d’estratègia compartida, assessorat per Estratègies de Qualitat Urbana (EQU).

La iniciativa es va presentar el passat 10 d’abril en una reunió a la que van assistir 26 alcaldes i representants de municipis de la comarca del Baix Empordà, que van aprovar per unanimitat posar en marxa una estratègia comarcal basada en la col·laboració publico local-privada.

El vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, va ser l’encarregat de presentar el projecte, del que va assegurar que ja es compta “amb el finançament per elaborar i iniciar el desplegament” d’aquesta estratègia de “desenvolupament econòmic, social i sostenible de la comarca”.

L’estratègia serà elaborada en col·laboració amb EQU i sota els preceptes de que: serà una estratègia compartida; la seva principal finalitat serà incrementar la capacitat col·lectiva d’organització i acció; i, des de l’inici, tindrà un caràcter executiu.

Segons va remarcar Marquès, “el principal valor competitiu i comparatiu que ens aportarà l’estratègia com a comarca serà l’avantatge col·laboratiu; saber utilitzar els nostres punts forts, reduint conjuntament les febleses”.

S’ha previst que l’estratègia es desenvolupi en els propers mesos, tot seguint els requisits i rigor de les diferents etapes interactives d’elaboració: anàlisi, formulació de model de futur de comarca i línies i objectius estratègics per arribar-hi, així com els projectes estratègics concrets viables i de gran impacte.

Totes les passes es consensuaran en un espai col·laboratiu i de participació de tots els agents implicats en l’estratègia, en el que s’acordaran les diferents fases i el seu impuls i seguiment.