La I Convenció del Fòrum Social Metropolità, celebrada el passat 19 de març, s’ha tancat amb una satisfactòria valoració d’un notable alt, després d’obtenir la qualificació de 8 sobre10.

El Fòrum Social Metropolità, iniciativa promoguda per l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, va celebrar el passat 19 de març la seva tercera trobada, la primera en forma de convenció.

Una jornada que va ser co-organitzada i coordinada per Estratègies de Qualitat Urbana (EQU) i que va aplegar a 152 assistents, entre representants d’ajuntaments i entitats del tercer sector social de la regió metropolitana.

Celebrada sota el títol: ‘Col·laboració per l’acció social. Oportunitats, compromís i solucions metropolitanes’, la jornada esdevindré el marc de presentació del model compartit de col·laboració entre ajuntaments i entitats del tercer sector social de la regió metropolitana, en el que ha participat EQU, per tal d’afrontar les desigualtats i els reptes socials que afecten a la població de la regió metropolitana, més enllà de pobles i ciutats concrets. També va posar l’accent en temes socials emergents a afrontar en el mig termini.

Amb una valoració final de 8 sobre 10, la jornada s’ha tancat satisfactòriament.