L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible e Integrat (EDUSI) de Santa Coloma de Gramenet ha sigut una de les dues estratègies seleccionades per optar als fons europeus en el marc del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Santa Coloma  rebrà 15 milions d’Euros, un ajut molt important per a l’Ajuntament d’aquesta ciutat, ja que el permet tirar endavant amb solvència econòmica uns projectes que ja té elaborats i que es consideren bàsics per garantir la millora del municipi en els propers anys.

Que el projecte presentat inclogués una estratègia equilibrada, coherent i amb una clara visió a llarg termini, fent referència a les condicions socials, econòmiques i ambientals, ha estat fonamental per a la seva elecció dins de les ciutats i àrees funcionals de més de 50.000 habitants.

L’Estratègia es va dissenyar amb l’objectiu de fer de Santa Coloma una ciutat intel·ligent, saludable (i de qualitat ambiental), inclusiva, relacional i participativa.