Josep Maria Pascual, director d’Estratègies de Qualitat Urbana, ha format part de la 49ª edició de la revista Gobernanza, amb un article dedicat a la gestió del conflicte com una Font d’innovació en les polítiques publiques. A l’article, s’exposa com la prevenció i la anticipació de conflictes poden constituir-se com factors de cohesió social que poden aconseguir el recolzament i la implicació d’amplis sectors de la ciutadania. Podeu llegar l’article sencer fent clic aquí: http://www.aigob.org/la-gestion-del-conflicto-como-factor-de-cohesion-y-cambio/

El conflicte com a font d’innovació és una de les paradoxes de les governances. Coneixes altres paradoxes? T’interessa la gestió de conflictes? L’article enllaçat forma part del llibre de Josep Maria Pascual anomenat “Las paradojas de la Gobernanza”, de la editorial Hacer. Podeu adquirir el llibre fent clic al següent enllaç: https://www.marcialpons.es/libros/las-paradojas-de-la-gobernanza/9788496913608/