Les ciutats, i específicament una nova governança urbana són la clau per conduir adequadament el canvi d’era que es va iniciar a finals de la dècada de 1980 i posar fi a la crisi societària.

Per aquest motiu, Josep Maria Pascual publica “Les ciutats davant el canvi d’era”, una obra on no només s’analitza el rol de les ciutats a Europa i les característiques de les crisis estructurals d’aquesta, parant especial atenció en el canvi d’era, sinó que també es presenten les característiques de les polítiques urbanes i els instruments de governança democràtica apropiats al canvi d’era.

L’autor s’enfronta en aquesta publicació a la complexitat que signifiquen els reptes de governança, participació i implicació ciutadana en les polítiques locals en ple sorgiment d’allò que s’ha anomenat “nou municipalisme”.

Segons l’informe, els Serveis Socials municipals no sortiran del col·lapse actual si no es reformen a fons. La Taula del Tercer Sector alerta que la solució ja no depèn de tenir més o menys pressupost, sinó que cal impulsar un canvi de model.