Equ col·labora en el disseny de les bases del proper V Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu combatre la situació de desigualtat que pateix la població gitana al territori català.

Divuit anys després de la constitució del primer Pla Integral del Poble Gitano (PIPG), la Generalitat de Catalunya assenta les bases per a la posada en marxa del V Pla Integral del Poble Gitano, amb el que Equ hi col·labora desenvolupant un procés participatiu amb un doble objectiu. Per una part, l’estudi i diagnosi de les actuacions dutes a terme durant el IV PIPG i assenyalar les prioritats d’actuació pel V PIPG. Així com generar les dinàmiques participatives que permetin aprofundir en el debat.

El Pla Integral del Poble Gitano es remunta a l’any 2005 i, fins a la data, s’han establert quatre plans. L’últim, desplegat en el període de 2017-2020, que posteriorment va ser prorrogat per al període 2021-2022, a causa de l’excepcional situació provocada per la pandèmia per la Covid.

L’objectiu del PIPG és combatre, des d’una perspectiva global, la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya.