Pla de Ciutat d’Alacant (2017-2024)

DescripcióClient Assessorament tècnic i assistència a l’equip municipal de l’Ajuntament d’Alacant responsable de l’elaboració del Pla de Ciutat 2016-2024. El Pla de Ciutat és un instrument que té per objectiu generar un procés de transformació profunda a la ciutat, orientat a mantenir i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. El Pla de…

III Pla Estratègic Sevilla (2030)

DescripcióClient Assessorament en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Sevilla 2030 impulsat per l’Ajuntament de la ciutat. Cercanía Consultores 2017 Previous tab Next tab

Infraestructura verda de l’àrea d’A Corunya

DescripcióClient Assessorament a la Conselleria de medi ambient i ordenació del territori de la Xunta de Galícia en el procés d’elaboració dels Criteris de Sostenibilitat per aplicar a les Ciutats i Àrees Metropolitanes, concretament en el desenvolupament de la Infraestructura Verda de l’Àrea de A Corunya. Un projecte que aborda la governança metropolitana de sostenibilitat i que implica, entre altres,…

Consulta ciutadana “I tu, com estàs?”

DescripcióClient Cuidar a algú que s’estima pot ser molt gratificant. Però les responsabilitats de l’atenció i la cura continuada comporten també situacions i sentiments intensos de sobrecàrrega, de soledat i de tristesa. Tots els estudis demostren que les persones que cuiden tenen unes pitjors condicions de salut, una economia més precària i un risc important…

Guia “I vostè, com està?” Orientacions per als professionals dels serveis socials i de la salut

DescripcióClient La presentació de la guia  “I vostè, com està?” és el resultat d’un procés de treball dut a terme pels membres de la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores (XSFC), incorporant la sistematització i el contrast de les aportacions dels professionals dels serveis socials i de salut i de persones cuidadores. Aquesta guia…

Espai de participació per l’elaboració del Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social 2017-2020 del Prat de Llobregat

DescripcióClient El projecte es concreta en l’assistència tècnica per a la preparació i l’organització de la Conferència ciutadana pel Pla de cohesió i inclusió social 2017 – 2020. El Pla Local per a la Cohesió i la Inclusió Social és un instrument de les polítiques socials d’àmbit local que té la funció de vetllar per…

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

DescripcióClient La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIB) va constituir-se el mes de juny de 2010 motivada per l’existència d’un important nombre d’entitats socials dedicades a la inclusió residencial i que gestionen habitatges per atendre a persones i famílies en situació o risc d’exclusió residencial. La missió de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió és esdevenir l’espai de…

Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027)

DescripcióClient Barcelona ha patit desigualtats socials des de fa molts anys i aquestes desigualtats han empitjorat amb els efectes la crisi financera, que han provocat un increment de les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social. La pobresa econòmica, l’atur i la precarietat laboral, les traves per accedir a un habitatge digne o la pèrdua d’aquest,…