El passat 28 de novembre es va presentar a Barcelona una nova publicació de l’Observatori Metropolis, l’Issue paper 3: La resiliència a escala metropolitana, elaborada per l’organització 100 Resilient Cities.

La resiliència és la capacitat d’adaptació i resistència que té un territori davant de canvis i riscos que perjudiquen potencialment els seus habitants. Precisament, la governança local des d’una visió metropolitana és la clau per fer augmentar aquesta capacitat d’adaptació i resistència de les grans ciutats.

L’acte va comptar amb la presència de metròpolis de diferents continents i va ser una bona oportunitat per debatre sobre casos pràctics de visió metropolitana i governança de les grans aglomeracions urbanes del món.

La jornada va ser organitzada per la xarxa Metropolis i l’AMB, amb la col·laboració de 100RC, UN-Habitat i ICLEI-Governs Locals per la Sostenibilitat.

Marta Tarragona, membre de la Secretaria Técnica de la associació África-América-Europa de Regiones y Ciudades (AERYC) va moderar el debat.