iSocial és una fundació que es dedica a promoure la innovació als serveis socials de Catalunya

El director d’Estratègies de Qualitat Urbana, Josep Maria Pasqual, passa a ser membre del Consell Social d’iSocial, una fundació que fomenta la transformació al sector social de Catalunya.
A partir d’una visió estratègica i d’una forma sistematitzada, iSocial té com a objectiu contribuir a que el sistema de benestar social avanci i millori en el seu impacte transformador sobre la societat.
Una multiplicitat d’actors pertanyen a la fundació: persones, empreses, institucions i entitats que comparteixen una única visió sota la convicció que el sector de l’acció social necessita innovar per respondre als reptes socials del futur.