Josep Maria Pascual ha presentat l’estudi “La millora dels Serveis Socials Bàsics a Catalunya” en el marc dels Debats Catalunya Social, Una proposta des del Tercer Sector Social celebrat el 25 d’octubre de 2016.

L’informe analitza la situació actual de gran part dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya, en especial la de municipis de més de 20.000 habitants, així com les formes de col·laboració de les entitats socials del Tercer Sector en ells. També estableix un conjunt de recomanacions, partint de la concepció que una ampliació i millora del treball coordinat i en xarxa entre els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) i les entitats del Tercer Sector Social ajudaria tant a desplegar les potencialitats dels SBAS, com les de les entitats socials, contribuint així a una millora de l’eficiència i la qualitat en l’atenció social i comunitària en el conjunt del territori.

Segons l’informe, els Serveis Socials municipals no sortiran del col·lapse actual si no es reformen a fons. La Taula del Tercer Sector alerta que la solució ja no depèn de tenir més o menys pressupost, sinó que cal impulsar un canvi de model.